Privacybeleid

Fotografie en Mediashop
H.O.F. fem fotoshop
Amsterdamsestraatweg 287B
3551 CE Utrecht
030-2440590

KVK: 30202191

Susan van Duuren is de Functionaris Gegevensbescherming van fem fotoshop Susan is te bereiken via info@femfotoshop.nl

De website vraagt geen informatie van de bezoekers, slaat alleen statistieken op voor onderhoud aan de site, maar vraagt geen persoonlijke gegevens voor het gebruik van de site.

Bij het eventueel bestellen van foto’s worden wel gegevens opgeslagen maar alleen voor een juiste bedrijfsvoering en afhandeling van de orders. Het termijn van het opslaan is wettelijk verplicht voor de bedrijfsvoering.

Particuliere opdrachten:

Voor (ingehuurde) opdrachten is er een aparte overéénkomst met de geportretteerden en deze foto’s zullen alleen zichtbaar zijn online voor de opdrachtgever voor een korte periode. En offline bewaard worden zoals overééngekomen is met de opdrachtgever.

Foto’s zijn voor een bepaalde tijd online zichtbaar en worden offline voor onbepaalde tijd opgeslagen. Maar nooit in combinatie met persoonsgegevens. De ervaring leert dat er vaak nog een beroep op het archief wat zowel analoog als digitaal materiaal omvat wordt gedaan op verzoek van een geportretteerden, of belanghebbenden.

Persoonsgegevens die wij verwerken bij bestellingen.

fem fototshop verwerkt je persoonsgegevens in het kader van de dienst die jij nu gebruikt of wilt gaan gebruiken en waarvoor femfotoshop een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten met de overige leveranciers voor het afhandelen van de order. ( Over het algemeen houdt dit in, het afdrukken van de bestelde foto’s) Deze gegevens worden door jouzelf middels invoerschermen in de dienst aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens, om je bestelling naar je toe te kunnen sturen (alleen bij optie verzenden per post)
– E-mailadres, om je te kunnen bereiken bij vragen en/of melden gereed zijn order
– IP-adres, nodig voor werking server side opgeslagen gebruikers cookie zodat bij vervolgorders je je gegevens niet opnieuw hoeft in te typen.
– Internetbrowser en apparaat type, voor eventuele ondersteuning bij technisch problemen
– Bankrekeningnummer Alleen bij optie Betalen middels eenmalige machtiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Jonger dan 16 jaar:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: privacy@femfotoshop.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fem fotoshop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

fem fotoshop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw overige gegevens (zie kopje Persoonsgegevens die wij verwerken) houden we tot 2 jaar na je laatste bestelling in onze administratie. Bij het eventueel bestellen van foto’s worden wel gegevens opgeslagen maar alleen voor een juiste bedrijfsvoering in het belang van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

fem fotoshop verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de dienst waarvan jij nu gebruikt maakt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fem fotoshop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door fem fotoshop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@femfotoshop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
fem fotoshop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fem fotoshop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@femfotoshop.nl

fem fotoshop heeft een beleid schoolfotografie. Om de kinderen te beschermen zijn de foto’s alleen zichtbaar met een code op een andere site dan fem fotoshop. U wordt automatisch doorgelinkt. Bestellingen gaan altijd via een code die alleen voor u kenbaar is. Uw gegevens kunnen hiervoor gecontroleerd worden via het contact met de scholen.

Op alle foto’s berust copyright en mogen door derden niet zonder toestemming openbaar gemaakt worden.