Gemakkelijk en snel uw foto’s online bestellen.

Met onze uploadservice voor digitale foto’s is het gemakkelijk en leuk om fotoafdrukken van digitale foto’s per Internet te bestellen.

Kies HTML of kies voor het nog mooier werkend JAVA systeem.
Indien nodig wordt JAVA automatisch geïnstalleerd. Klik ‘YES’ wanneer scherm over certificaat verschijnt. Er is keus uit veel formaten, met of zonder witte rand en manieren van afdrukken. Foto’s kunnen gemakkelijk stuk voor stuk ingezonden worden of per map. Foto’s kunnen worden gewist, gedupliceerd en een afdrukvoorbeeld kan worden bekeken met de drie knopjes onder de foto’s. De gekleurde balkjes geven een indicatie van de mogelijk kwaliteit per ingezonden foto.

Bij het zelf maken, bewerken of uitsnijden van digitale foto´s is het handig om te zorgen dat het bestand geschikt is voor afdrukken op de juiste maat.

Hieronder een tabel met de juiste maten in pixels voor verschillende fotoformaten.

Bij het op maat maken gaat het vooral om de juiste verhouding tussen breedte en hoogte, de zogenaamde beeldverhouding. Als die klopt dat kan de foto zonodig iets vergroot of verkleind worden.

Let wel; het is niet noodzakelijk om digitale foto´s altijd op maat aan te leveren. Standaard wordt door ons ´fill-in´afgedrukt. Op verzoek kan ook ´fit-in´worden afgedrukt.

De DPI dient u altijd op 300dpi te zetten. Indien dit niet is gedaan kan het resultaat afwijken.